https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163393/asset/e091960010.jpg?1631275965

Elke alumnus kent de gebouwen van het GUSB (Gentse Universitaire Sportbond) en het HILO (Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding) aan de Watersportbaan. De gebouwen zijn niet enkel dé plek waar je kan sporten,ze staan ook symbool voor de democratisering van de sport binnen de UGent. 

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163282/asset/FotoHILO_gevel.jpg?1631267125

In december 1960 opent - vlak naast het nieuwe gebouw voor het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen in de Dunantlaan - een sportcomplex voor het HILO met een grote sportzaal en enkele kleinere zalen.

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163394/asset/FotoHILO_Watersportbaan.jpg?1631276009

De nieuwe site biedt heel wat mogelijkheden en is een grote vooruitgang in vergelijking methet gebouw in de Paddenhoek dat het HILO sinds het ontstaan in 1908 gebruikte.  In 1933 wordt de Gentse Universitaire Sportbond (GUSB) opgericht. Zij organiseren alle sportactiviteiten aan de UGent. Na de Tweede Wereldoorlog zien we wereldwijd een democratisering van de sport.

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163326/asset/gusb_sportzaal_in_1980_2.jpg?1631270164
https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163396/asset/FotoGUSB_Gevel.jpg?1631276164

Ook aan de UGent is er een stijgende vraag naar sportactiviteiten bij studenten en personeelsleden. Zo geschiedde: de GUSB krijgt haar eigen sportcomplex in 1976, net naast het HILO-gebouw. Naast verschillende zalen en sportvelden is er ook een zwembad met een lengte van 25 meter.

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163332/asset/fotoHILO_mannenopklimrek.jpg?1631270660

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163414/asset/e091960008.jpg?1631276725

Al sinds de opening van het complex, kan je in het GUSB terecht voor meer dan 30 verschillende sporten. Bepaalde disciplines zoals zwemmen, schermen, atletiek en tennis zijn er nog altijd. Andere sporten, zweefvliegen bijvoorbeeld, hebben plaats gemaakt voor moderne sporten zoals zumba, pilates of BBB. 

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163402/asset/FotoGUSB_volleybal.jpg?1631276483

 

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163404/asset/Z2017_062_227.JPG?1631276530

Het universitair sportcomplex van het HILO en de GUSB is tot op vandaag de centrale spil voor het universitaire sportleven, zowel in competitie als recreatief. Er zijn wedstrijden onder studenten, personeelsleden en tussen verschillende faculteiten en vakgroepen. Maar ook inter­universitair vinden er Vlaamse en Belgische kampioenschappen plaats. Ten slotte blijft het ook de vaste thuisbasis voor de vakgroep Bewegings- en Sport­wetenschappen en alle topsporters die studeren aan de UGent.

https://d1c2gz5q23tkk0.cloudfront.net/assets/uploads/3163331/asset/Z2015_155_160.JPG?1631270517

​In oktober 2015 opent het labo Jacques Rogge zijn deuren. Het onderzoekslabo kwam er voor de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen dat nood had aan grotere onderzoeksfaciliteiten. Het bestaat uit een biomechanisch en fysiologisch gedeelte, dat zowel dient voor wetenschappelijk onderzoek als voor dienstverlening aan de topsport. De naam kwam er als eerbetoon aan Jacques Rogge, voormalig voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, die tijdens zijn studies aan de UGent onderzoek deed naar de spierinspanning tijdens het zeilen. 

 
 

Other news