Bond van Gentse Germanisten interviewt gedoctoreerden

De Bond van Gentse Germanisten interviewt recent gedoctoreerden. De interviews komen beschikbaar op de Facebookpagina, maar kunnen daarna ook weer worden opgehaald via de site.
De eerste geïnterviewden zijn Hilde De Vaere (met een taalkundig onderwerp) en Kila van der Starre  en Siebe Bluijs (met letterkundige onderwerpen).

Other news