Hydrohm, Impetus Academy, Flamingo Therapeutics, QustomDot, MRM Health, ExeVir, Radion-D en Animab. Misschien doen deze namen niet meteen een belletje rinkelen. Deze acht UGent spin-offs zijn dan ook nog maar juist uit de startblokken geschoten. Maar dat neemt niet weg dat hun impact niet onderschat mag worden. Een gesprek met Wim Van Camp, general manager van UGent TechTransfer, én de onderzoekers die in 2020 de sprong naar het ondernemerschap gewaagd hebben.

Wim Van CampOnderzoekers coachen via de Venture track

‘Over de verschillende faculteiten heen trachten we onderzoekers te werven om hun onderzoek te valoriseren’, vertelt Wim Van Camp. ‘Via de Venture track coachen we ondernemende onderzoekers om innovatief onderzoek om te zetten in een commercieel product of technologie en begeleiden we hen in het bepalen van hun valorisatiestrategie. Hiervoor doen we ook een beroep op onze business developers gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds, die de waardeketen van technologie tot product in verschillende industriesectoren zeer goed kennen.

Dit intensief voortraject maakt dat onze spin-offs bij hun oprichting optimaal voorbereid zijn, hetgeen niet alleen resulteert in een zeer hoge slaagkans maar vaak ook in een snelle groei. - Wim Van Camp van UGent Tech Transfer

Hoe ervaren de onderzoekers slash ondernemers de oprichting van hun eigen spin-off?

‘Als onderzoeker ben je vooral toegewijd aan onderzoek, waardoor je weinig tijd hebt om die praktische doorvertaling te maken. Dan blijft het onderzoek het onderzoek, en blijft men in de praktijk worstelen met dezelfde problemen, terwijl het antwoord wel degelijk beschikbaar is’, volgens Nathalie Aelterman van Impetus Academy. ‘Nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden zuurstof voor de praktijk, omgekeerd rijkt de praktijk ook ideeën en data aan voor verder onderzoek. Die doorvertaling is geen vanzelfsprekendheid. Als spin-off willen we een brug slaan tussen wetenschap en het werkveld.’

We hebben zelf aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om die praktische doorvertaling van onderzoek te realiseren, hoe groot de kloof vandaag nog is tussen onderzoek en praktijk. - Nathalie Aelterman van Impetus Academy

Ook Kim De Nolf, CEO van QustomDot, is erg enthousiast. ‘Het is enorm hoopgevend om te zien dat baanbrekend onderzoek de kans krijgt om verder uit te groeien in een ondernemende context. Het feit dat we een stukje nanotechnologie dichter naar de markt kunnen begeleiden is een hele eer voor ons.’


Elk in hun domein maken de acht nieuwe spin-offs het verschil.

  • QustomDot verbetert op basis van milieuvriendelijke kwantumdots de kwaliteit van LED-beeldschermen.

  • Impetus Academy helpt bedrijven en organisaties vooruit. Op basis van evidence based HR draagt Impetus Academy bij tot het verbeteren van de motivatie van werknemers en de organisatiecultuur an sich, maar ook tot het behalen van strategische doelen als productiviteit, retentie van personeel en omzet.

  • Hydrohm zet dan weer in op de elektrificatie van waterzuivering. Met Uridis ontwikkelden ze een technologie die de waardevolle componenten uit urine (fosfor, stikstof en zouten) haalt om die meteen weer in te zetten bij het desinfecteren van toiletten.

  • Animab ontwikkelt eetbare antistoffen om infectieziektes bij dieren te voorkomen.

Gezondheid is de gezamenlijke noemer van Flamingo Therapeutics, Radion-D, MRM Health en ExeVir.

  • Flamingo Therapeutics ontwikkelt nieuwe behandelingen om verschillende soorten kanker te bestrijden,

  • Radion-D focust specifiek op het verbeteren van de behandeling van borstkanker. Met de Prone Crawl Breast Couch ontwikkelde deze laatste een innovatief buikligplatform dat beter comfort en stabiliteit biedt aan de patiënt en tegelijk het risico op bijwerkingen halveert.

  • MRM Health doet onderzoek naar onze eigen 30 biljoen menselijke cellen en 100 biljoen microbiële cellen om ze in te zetten als zogenaamde LBP's (Live Biotherapeutic Products), die ziektes kunnen helpen voorkomen of behandelen.

  • ExeVir helpt patiënten virale infecties af te weren. Ze ontwikkelden een platformtechnologie die een flexibele reactie mogelijk maakt op nieuwe gezondheidsbedreigingen dankzij de korte doorlooptijd om kandidaat-geneesmiddelen te genereren.


 

Ander nieuws