De UGent zet volop in op het uitbouwen van spin-offs tot succesvolle scale-ups. Die unieke valorisatiestructuur werpt zijn vruchten af. Universiteit Gent behaalt een sterke vijfde plaats in de Europese ranking van digitale scale-ups en kan zich meten met kleppers als University of Cambridge, ETH Zurich, University of Oxford en École polytechnique fédérale de Lausanne.  

Strategie voor valorisatie van onderzoek

Omar Mohout
Omar Mohout is voormalig technologieondernemer, veelgeprezen
technologie-auteur,adviseur voor snelgroeiende startups
en Fortune 500-bedrijven. Hij is verbonden als professor
ondernemerschap aan de Antwerp Management School.

Al jaren creëert de UGent een continue output van digitale spin-offs, bedrijven die voortvloeien uit onderzoek naar onder andere Internet of Things, AI, drones, apps en Software as a Service. Dat resulteert in een hoge plek in de ranking van Omar Mohout, dankzij bedrijven zoals Molecubes, Morrow, Indigo Diabetes, FEops, Pozyx Labs, Sentea, Antelope DX en heel wat anderen.  

‘De hoge ranking is geen toevalstreffer, maar het gevolg van een duidelijke strategie van de universiteit om in te zetten op de valorisatie van onderzoek’, volgens Omar Mohout. Als Entrepreneurship Fellow bij Sirris (het Belgisch collectief centrum van de technologische industrie) stelt hij sinds 2013 een ranking op van Europese digitale scale-ups die kapitaal ophalen bij en voortgroeien uit spin-offs van net geen 200 universiteiten en kennisinstellingen. 

Het Gentse ecosysteem

‘Dit resultaat geeft aan hoe de UGent de voorbije 15 jaar aan spin-offs bouwde, dankzij onder andere Interface- en IOF-financiering, en hoe deze bedrijven in het Gentse ecosysteem kunnen uitgroeien tot succesvolle scale-ups’, beaamt ook Wim Van Camp, general manager bij UGent TechTransfer. 

 ‘De omgeving waarin deze spin-offs gedijen speelt een belangrijke rol’, aldus Mohout. ‘Start-ups schieten als paddenstoelen uit de grond. Het gros verdwijnt echter even snel als ze gekomen zijn. Een deel blijft kleinschalig actief, slechts een minderheid groeit door, zowel organisatorisch als financieel, en haalt groeikapitaal op om die opschaling te ondersteunen. 

Als bedrijf heb je nood aan een sterk ecosysteem dat je verder ondersteunt, financiert, opleidingen en events organiseert… De Arteveldestad is een mooi voorbeeld van een ecosysteem dat bottom-up is gegroeid vanuit de ondernemers zelf.

Zo bracht het Gentse bedrijf Netlog een hele generatie aan ambitieuze tech-ondernemers voort. Hier zijn tot wel vijftig bedrijven uit voortgevloeid. Denk maar aan de oprichters van Showpad. En de wisselwerking tussen stad en universiteit versterkt dit ecosysteem alleen maar.’

Wat brengt de toekomst 

‘Sinds 2010 merk je echt een kwantumsprong in het aantal spin-offs dat doorgroeit, mede wellicht door de drempelverlaging van open source software, cloudinfrastructuur, apps en krachtige programmeertalen. Dat stimuleert én democratiseert innovatie’, volgens Mohout. 

‘Velen dachten enkele jaren geleden nog dat technologieën als blockchain en virtuele realiteit de grootste gamechangers zouden zijn. Maar vandaag zien we dat vooral AI doorbreekt. Al is het nog vroeg dag, de valorisatie van fotonica en smart materials via spin-offs begint tractie te krijgen, domeinen waar de UGent de nodige adelbrieven kan voorleggen. In elk geval, het beloven nog boeiende jaren te worden in scale-upland’, besluit hij. 

Zijn oproep aan onderzoekers klinkt luid en duidelijk: ‘Get out of the building! Valoriseer je research, luister naar de noden van de markt en de maatschappij en ga in je onderzoek op zoek naar manieren om daar een antwoord op te vinden.’

Daar blijft de UGent volop op inzetten volgens Wim Van Camp: ‘Met onze unieke valorisatiestructuur binnen de Associatie UGent ondersteunen, sensibiliseren en motiveren we onze onderzoekers om méér uit hun research te halen.’

Ook enthousiast om te ondernemen op basis van je eigen onderzoek?
→ Neem contact op met UGent TechTransfer via spinoff@ugent.be!

Benieuwd naar de spin-offs van de UGent?
→ Bekijk de volledige lijst van UGent spin-offs 

Ander nieuws