UGent opnieuw hoogst gerangschikte Belgische universiteit in de Academic Ranking of World Universities

(15-08-2020) De UGent staat net zoals vorig jaar op plaats 66 in de Academic Ranking of World Universities. De UGent behoudt zo haar positie als hoogst gerangschikte Belgische universiteit in deze ranking van onderzoeksinstellingen.

Zoals voorgaande jaren heeft de Universiteit Gent haar positie in deze ranking vooral te danken aan haar grote aantal wetenschappelijke publicaties. Ook de aanwezigheid van wetenschappers die heel vaak door anderen geciteerd worden, de hoge productiviteit ten opzichte van de academische medewerkers en het aantal publicaties in de toptijdschriften Nature en Science dragen daartoe bij.

Met haar 66ste plaats in de ranking bevindt de UGent zich in de buurt van Europese topinstellingen zoals de universiteiten van Bristol, Parijs, Aarhus en Stockholm. De ranking van de 1000 beste universiteiten wordt aangevoerd door Harvard University, Stanford University en Cambridge University.

Over de Shanghai Ranking

Sedert 2003 stelt de Chinese Shanghai Jiaotong Universiteit jaarlijks een Academic Ranking of World Universities (ARWU) op. In deze ranking worden 1.500 hogeronderwijsinstellingen met elkaar vergeleken. Criteria zijn onder meer het aantal Nobelprijzen dat door alumni en professoren gewonnen wordt, het aantal toppublicaties en het aantal veel geciteerde onderzoekers. In 2010 kwam de UGent als eerste Belgische universiteit de top-100 binnen van de zogenaamde Shanghai Ranking (toen op plaats 90).

Eerder dit jaar werden ook de subject rankings van de Academic Ranking of World Universities gepubliceerd. In deze rankings van 54 subjects behaalde de UGent voor 9 subjects een score in de top 50 waaronder een eerste plaats voor Diergeneeskunde. Andere disciplines in de top 50 zijn: Verpleegkunde (7), Voedingswetenschappen & technologie (9), Landbouwwetenschappen (14),  Biotechnologie (23), Onderwijs (24), Communicatiewetenschappen (24), Farmacie en farmaceutische wetenschappen (36), Psychologie (42).

De positie in een ranking hangt sterk af van de gekozen parameters, het gewicht dat eraan wordt toegekend, de statistische methode voor de verwerking van deze data, en de betrouwbaarheid van de brondata. Door bv. parameters te wijzigen of een ander gewicht eraan toe te kennen, kan je al snel om het even welke rangschikking onderuit halen. Een belangrijk aandachtspunt voor deze ranking is het gebruik van indicatoren gebaseerd op absolute aantallen, waardoor grote instellingen een betere score behalen. Daarnaast ligt de nadruk van deze ranking vooral op onderzoeksparameters waardoor de andere deelaspecten van hogeronderwijsinstellingen (onderwijs, economische en sociale impact, …) niet gemeten worden.

https://www.ugent.be/nl/actueel/shanghai-ranking-world-academic-universities-2020.htm

Other news