Wat kan jij doen voor de faculteit Economie en Bedrijfskunde

De faculteit streeft er continue naar om haar onderwijs en onderzoek te verbeteren. Jouw input als alumnus/alumna is hierbij cruciaal. De faculteit wil jou of het bedrijf waarvoor je werkt via verschillende samenwerkingen meer betrekken bij haar werking.

  • Het aanbieden van masterproefonderwerpen:

Laat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren door een masterstudent of stel je bedrijfsdata beschikbaar voor masterproefonderzoek.

  • Het aanbieden van stageopdrachten:

Begeleid een stagiair binnen een specifiek bedrijfsproject en laat hem/haar proeven van de praktijk.

  • Het geven van gastcolleges over jouw expertisedomein:

Praktijkexperts zijn een grote bron van inspiratie voor de studenten. Heb je relevante professionele ervaringen rond een specifiek academisch onderwerp? Kom je verhaal vertellen voor de studenten.

  • Het adviseren van opleidingscommissies:

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie die de kwaliteit van de opleiding bewaakt. Mensen uit het werkveld zijn een belangrijk lid van deze commissie.

 

Spreken een van deze samenwerkingen jou of je bedrijf aan? Contacteer Grégory Maes en Nina Hovaert via communicatie.feb@ugent.be. Meer informatie? Check onze webpagina.

 

Wat kan jij doen voor FEB alumni

Wens je graag de alumniwerking aan de faculteit mee vorm te geven? Neem contact op met ons via info@febalumni.be en beschrijf kort wie je bent een waarom je deel van ons dagelijks bestuur wenst te worden.

Ander nieuws