Ben je afgestudeerd aan de UGent? Blijf in contact met je collega-alumni en met de UGent. Activeer je account gratis in Infinitum. Ontdek snel het aanbod, neem deel aan onze alumni-events, en sluit aan bij de alumnivereniging van je opleiding. Lees hier nog meer wat ons alumniplatform te bieden heeft.

Graduated at Ghent University? Stay in touch with your fellow alumni and with Ghent University. Activate your account in Infinitum for free. Quickly discover what's on offer, participate in our alumni events, and join the alumni association of your study programme. Click here to see what our alumni platform has to offer.

 

News

Je hele leven lang willen we je geest blijven voeden om te durven denken.

Net zoals atleten een boost krijgen van energiedrankjes, hebben alumni nieuwe inzichten, prikkels en relaties nodig om te blijven durven denken. Wij zijn hier om je in die voedingsstof, die denkstof te blijven bevoorraden. Om je te stimuleren. Om je te connecteren, met gelijk- óf andersgestemden. Om je kritische geest verder aan te scherpen. Om je carrière en de samenleving vooruit te helpen. Om je te doen durven denken. Elke dag.

Maak je account aan

Throughout your entire life, we want to feed your mind so you dare to think.

Just like athletes get a boost from energy drinks, alumni need new insights, new incentives and new relations to keep daring to think. We are here to feed you that food for thought. To furnish you with those stimuli. To connect you with people and their opinions, conflicting or likeminded. To sharpen your mind. To help you build your career or our society. To let you dare to think. Every day again.

Sign up