Je hele leven lang willen we je geest blijven voeden om te durven denken.

Net zoals atleten een boost krijgen van energiedrankjes, hebben alumni nieuwe inzichten, prikkels en relaties nodig om te blijven durven denken. Wij zijn hier om je in die voedingsstof, die denkstof te blijven bevoorraden. Om je te stimuleren. Om je te connecteren, met gelijk- óf andersgestemden. Om je kritische geest verder aan te scherpen. Om je carrière en de samenleving vooruit te helpen. Om je te doen durven denken. Elke dag.

Throughout your entire life, we want to feed your mind so you dare to think.

Just like athletes get a boost from energy drinks, alumni need new insights, new incentives and new relations to keep daring to think. We are here to feed you that food for thought. To furnish you with those stimuli. To connect you with people and their opinions, conflicting or likeminded. To sharpen your mind. To help you build your career or our society. To let you dare to think. Every day again.

News